ფოტო ძეგლი ტიპი სახეობა ქვეყანა მხარე ხანა ალბომი ტური რუკა
ალიბეგლო
გუმბათიანი
კუპელჰალე
აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
ანისის ქართული ეკლესია
დარბაზული

თურქეთი
ყარსი განვითარებული
ანისის ჰორენცი ქართული ფრესკებით
გუმბათიანი

თურქეთი
ყარსი განვითარებული
ანძავი
დარბაზული

თურქეთი
ტაო გვიანი
არსენისეული I
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
არსენისეული II
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
არტანუჯის ადაკალე
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
არტანუჯის პეტრე-პავლე
დარბაზული

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
აქორი (ბღაორი)
ბაზილიკა

სომხეთი
ლორე განვითარებული
ახალთა (კოწახურა)
დარბაზული

თურქეთი
ტაო გვიანი
ახტალა
გუმბათიანი

სომხეთი
ლორე განვითარებული
ბანა
გუმბათიანი
ტეტრაკონქი
თურქეთი
ოლთისი ადრეული
ბაღჩალო ყიშლა
გუმბათიანი
ტრიკონქი
თურქეთი
ოლთისი გარდამავალი
ბერთა
ბაზილიკა

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
ბერკი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ბიდეიზი
დარბაზული

აზერბაიჯანი
საინგილო გარდამავალი
გიში
გუმბათიანი
კუპელჰალე
აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
გურჯანი
დარბაზული

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
დადაშენი
ბაზილიკა

თურქეთი
კოლა ადრეული
დამალა
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
დოლისყანა
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი განვითარებული
დორთქილისე I
დარბაზული
ორაფსიდიანი
თურქეთი
კოლა განვითარებული
დორთქილისე II
დარბაზული
ტრიკონქი
თურქეთი
კოლა განვითარებული
ეზბეკი
კომპლექსი

თურქეთი
ტაო გარდამავალი
ეზბეკის მცირე
დარბაზული

თურქეთი
ტაო ადრეული
ენირაბათი (ახალდაბა)
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი განვითარებული
ერუშეთი
ბაზილიკა

თურქეთი
ერუშეთი ადრეული
ვაშლობი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ვაჩეძორი (ნიაკომი)
გუმბათიანი

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ზეგანი (ზაქი)
გუმბათიანი
ტრიკონქი
თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ზედზგითი (ორთა ზეიზითი)
გუმბათიანი
თავისუფალი ჯვარი
აზერბაიჯანი
საინგილო განვითარებული
თათალეთი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი გვიანი
თეთრციხე
დარბაზული

თურქეთი
არტაანი განვითარებული
თუქრაშენი
დარბაზული

თურქეთი
კოლა განვითარებული
იოკუშლუ
გუმბათიანი

თურქეთი
სპერი გარდამავალი
ისი
გუმბათიანი
ტრიკონქი
თურქეთი
ტაო გარდამავალი
იშხანი
გუმბათიანი
ტეტრაკონქი
თურქეთი
ტაო განვითარებული
იშხანის მცირე
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
კავკასიძეები
დარბაზული

თურქეთი
ტაო გვიანი
კახის წმიდა გიორგი
დარბაზული

აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
კიაღმის ალთი
გუმბათიანი
ექვსაფსიდიანი
თურქეთი
ოლთისი განვითარებული
კინეპოსი
მონასტერი
ტეტრაკონქი
თურქეთი
ტაო გარდამავალი
კოპი
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ლექართი
გუმბათიანი
ტეტრაკონქი
აზერბაიჯანი
საინგილო ადრეული
ლექართის წმ. ნინო
მონასტერი

აზერბაიჯანი
საინგილო განვითარებული
ლექსორი (3 ეკლესია)
კომპლექსი

თურქეთი
ტაო ადრეული
მამაწმინდა
გუმბათიანი
კუპელჰალე
თურქეთი
კლარჯეთი გვიანი
მამრუხი
გუმბათიანი
წრიული
აზერბაიჯანი
საინგილო ადრეული
მერეს ციხის ეკლესია
დარბაზული

თურქეთი
ფოცხოვი განვითარებული
მეშებაში
დარბაზული

აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
მუხლაჯიგილისი
გუმბათიანი
ტეტრაკონქი
თურქეთი
ტაო ადრეული
ნოქალაქოი (ნაქალაქევი)
მონასტერი

თურქეთი
ერუშეთი გარდამავალი
ნუკას საყდარი
ბაზილიკა
ორნავიანი
თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
ოთხთა ეკლესია
ბაზილიკა

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ოთხთა მცირე
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ოლთისი
გუმბათიანი
ექვსაფსიდიანი
თურქეთი
ოლთისი განვითარებული
ოპიზა
მონასტერი

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
ოქრობაგეთი
დარბაზული

თურქეთი
შავშეთი გარდამავალი
ოშკი
გუმბათიანი
ტრიკონქი
თურქეთი
ტაო განვითარებული
ოშკის მცირე
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
პარეხთა
კომპლექსი

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
პარხალი
ბაზილიკა

თურქეთი
ტაო განვითარებული
პატარა ალავერდი
გუმბათიანი

აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
პატარა ვანქი
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
რუსუდანკალმა
დარბაზული

თურქეთი
ოლთისი განვითარებული
სათლე
ბაზილიკა

თურქეთი
შავშეთი გარდამავალი
საკირე (სიკიარები)
დარბაზული

თურქეთი
არტაანი განვითარებული
სედვი 1
დარბაზული

სომხეთი
ლორე გვიანი
სედვი 2
დარბაზული

სომხეთი
ლორე გვიანი
სენსოპი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
სერა
დარბაზული

თურქეთი
ტაო გვიანი
სვეტი
ბაზილიკა

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
სინკოთი
გუმბათიანი

თურქეთი
შავშეთი გარდამავალი
სოლომონკალა
გუმბათიანი
კუპელჰალე
თურქეთი
ოლთისი გვიანი
სპერი
გუმბათიანი

თურქეთი
სპერი გარდამავალი
ტაოსკარი I
გუმბათიანი

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ტაოსკარი II
დარბაზული

თურქეთი
ტაო გვიანი
ტაძარანი (4 ეკლესია და ციხე)
კომპლექსი

თურქეთი
სპერი ადრეული
ტბეთი
გუმბათიანი

თურქეთი
შავშეთი გარდამავალი
ტბეთის მცირე
დარბაზული

თურქეთი
შავშეთი გვიანი
ურთა
ბაზილიკა

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ფარნაკი I
გუმბათიანი
კუპელჰალე
თურქეთი
ტაო გვიანი
ფარნაკი II
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ფექრაშენი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ქაჯის ციხის ეკლესია
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი გვიანი
ქობაირი
დარბაზული

სომხეთი
ლორე განვითარებული
ქოთოქლი
დარბაზული

აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
ქურმუხი
გუმბათიანი

აზერბაიჯანი
საინგილო გვიანი
ყუმი
ბაზილიკა

აზერბაიჯანი
საინგილო ადრეული
შატბერდი
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
ჩაისი
დარბაზული

თურქეთი
ჯავახეთი გვიანი
ჩანგლი
გუმბათიანი

თურქეთი
ვალაშკერტი გვიანი
ცირქინე
ბაზილიკა

თურქეთი
სპერი გარდამავალი
წყაროსთავი (კლარჯეთის)
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი გარდამავალი
ხანძთა
გუმბათიანი

თურქეთი
კლარჯეთი განვითარებული
ხახული
გუმბათიანი

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ხახულის მცირე
დარბაზული

თურქეთი
ტაო განვითარებული
ხოდურეთი
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ჯალა (ჭალა)
დარბაზული

თურქეთი
ერუშეთი განვითარებული
ჯიჯორი
დარბაზული

თურქეთი
არტაანი განვითარებული
ჰნევანქი
გუმბათიანი

სომხეთი
ლორე განვითარებული