ჰნევანქი

×დაწვრილებით

 ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

მონასტერი მდებარეობს გაშლილი კანიონის ტაფობზე. გუმბათიანი ტაძრის გარშემო რამოდენიმე დარბაზული ეკლესია, მოზრდილი სამრეკლო და დიდი სატრაპეზოა განლაგებული. გუმბათიანი ტაძრი XII საუკუნის შუა ხანებშია განახლებული. აქვს სუმბატ დიდი ორბელის 1154 წლის საქტიტორო წარწერა. გუმბათის ყელს მთელ პერიმეტრზე ასომთავრული წარწერა შემოუყვება. საფლავის ქვებზეც ქართულ წარწერიანი ეპიტაფიებია ამოკვეთილი.

+მეტამონაცემები