თურქეთი

თურეთში ჩატარებულია 4 ექსპედიცია
მასალა დაახლოებით 80 ძეგლისთვის