პატარა ალავერდი

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

კახი ქართულ წყაროებში მოხსენიებულია კაკის სახელწოდებით. მრავალ ტაძართაგან სამ შემორჩენილს შორის „პატარა ალავერდი“ კახის უბან თოფახში მდებარეობს.

პატარა ალავერდი ხალხური გადმოცემით, „შიდა კახეთის დიდი ალავერდის ძმაა“. 14 სექტემბერს (ძველი სტილით), აქაც იმართება „დიდი ალავერდობა“, ე.წ. „ალავერდის ხატობა“ ანალოგიური წეს-ჩვეულებით.

პატარა ალავერდის გუმბათიანი ტაძარი აგებულია ძველი ბაზილიკის ტიპის ეკლესიის ადგილზე 1888 წელს მოსახლეობის მიერ შეგროვებული თანხით.

ამჟამად გუმბათი დაზიანებულია, რის გამოც ძეგლი რესტავრაციას საჭიროებს.

+ფოტოგალერეა
  • kaxi-gumbatiani
+მეტამონაცემები