კახის წმ. გიორგი

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

მდებარეობს სოფ. კახ-ინგილოს ცენტრში, მდ. კაკისწყლის მარცხენა ნაპირიდან 30-იოდე მეტრის დაშორებით.

ეკლესია აგებულია წმიდა გიორგის ძველი საყდრის ადგილზე. ეკლესია XVIII ს. პირველ ნახევარშია აგებული. იგი უკანასკნელად XIX ს. ბოლოს განაახლა ივან-ბაბა ბულუღაშვილმა.

ეკლესია ჯვრისმკლავა დარბაზს წარმოადგენს ფართო, მაღალი სარკმლებით და მე-20-ე საუკუნეშია მოხატული.

ეკლესიაზე მიდგმულ სამრეკლოს აღმოსავლეთ ფასადზე აგურისა და ქვის წყობის ჩაღრმავებით (ჩაჭრით) გამოსახულია საკმაოდ დიდი ზომის ჯვარი, რომელიც მთელი სართულის სიმაღლეზე ვრცელდება.

+ფოტოგალერეა
  • kaxi-darbazuli
+მეტამონაცემები