ტბეთის მცირე

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

ტბეთის დიდი ტაძრის დასავლეთით დაახლოებით 3 კმ-ში შემორჩენილია პატარა დარბაზული ეკლესიის მცირე ფრაგმენტები. დარბაზს ნახევარწრიული აფსიდი ასრულებდა. კედლებიდან მხოლოდ შემორჩენილია ჩრდილოეთ კედლის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კუთხეები და სამხრეთ აღმოსავლეთის კუთხე. საპირე წყობა შემოძარცვულია.

სავარაუდოდ, ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეების უნდა იყოს.

+მეტამონაცემები