კიაღმის ალთი

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

მცირე ფრაგმენტი ეკლესიისა, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი კუთეა დარჩენილი, მაინც ძალიან შთამბეჭდავად და მონუმენტურად გამოიყურება.

ტაძარი იყო 6 აფსიდიანი, გარედან მრავალწახნაგა და თაღნარით გაფორმებული. მკლავებს ზიგზაგისებური სახურავი ფარავდა.

მისი მშენებლობა სავარაუდოდ X საუკუნის ფარგლებში უნდა მომხდარიყო.

+მეტამონაცემები