თუქრაშენი

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

თუქრაშენის დარბაზული ეკლესია ნაგებია კარგად თლილი, ფერადი ქვებით. ჰორიზონტალები დაცულია. ეკლესიის გადახურვა ჩამოქცეულია. აღმოსავლეთისა და სამხრთის კედლის შუა ნაწილები გამონგრეულია. აფსიდში სარკმლის აქეთ-იქით მცირე ზომის სწორკუთხა ნიშებია. დარბაზს სამხრეთით ჰქონდა კარი, დასავლეთით – სარკმელი. დარბაზი წყვილი პილასტრით ორად იყოფა. შემორჩენილი ფრაგმენტების საფუძველზე ეკლესია X საუკუნეშია ნაშენი.

+მეტამონაცემები