ერუშეთი

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

ქართლის ცხოვრების თანახმად ერუშეთში ეკლესია მირიან მეფისათვის კონსტანტინესაგან მოვლენილმა ხუროებმა ააშენეს. ექვთიმე თაყაიშვილი წერდა, რომ აქ აწყურის მსგავსი ეკლესია იდგაო. ახლა ერუშეთის ეკლესია მთლიანად დანგრეული, მხოლოდ დიდი და ფართე შვერილი საკურთხევლის აფსიდის რკალი იკითხება მიწის ზემოთ. ტაძრის ტერიტორიაზე რამდენიმე ქვა დევს, სავარაუდოდ კაპიტელის ქვები.

გეგმით ერუშეთის ეკლესია ადრეული ბიზანტიური ბაზილიკების ფორმას იმეორებს.

+მეტამონაცემები