დორთქილისე I

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

დორთ ქილისას ორაფსიდიანი ეკლესია დგას მინდორზე, ტრიკონქულთან ახლოს. მართალია ძლიერაა დაზიანებული, მაგრამ სხვებზე უკეთაა შემორჩენილი. შედგება 2 ნავისაგან. როგორც ჩანს ჯერ დარბაზული ეკლესია აუშენებიათ, ხოლო შემდეგ მასზე მიუდგამთ ორაფსიდიანი ტაძარი. აფსიდები დასავლეთით და აღმოსავლეთითაა. ცენტრალური „კვადრატი“ კამარით გადაიხურებოდა თუ სფეროთ, დღეს ამის დადგენა შეუძლებელია. ნაშენია კარგად ნათალი და სწორად დაწყობილი ქვის ბლოკებით. წარწერის ან რაიმე დეკორატიული შემკულობის კვალი არა ჩანს.

+მეტამონაცემები