არტანუჯის ადაკალე

×დაწვრილებით


ნინო ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გიორგი ბაგრატიონი
გია შერვაშიძე

სოფელ ადაკალეს განაპირას, ქარაფის თავზე, შემორჩენილია IX-X სს-ების გუმბათიანი ეკლესიის ნაშთები. ეკლესია ნაგებია უზარმაზარი ქვის ბლოკებით. გეგმით „ჩახაზული ჯვრის“ ტიპისაა. ეკლესიიდან ძირითადად შემორჩენილია სამხრეთ კედლის და ჩრდილო-აღმოსავლეთის კუთხის შედარებით მაღალი ნაწილები.

+მეტამონაცემები