Proje Hakkında

Web sitesi, bir zamanlar Gürcistan’ın bir parçası olan Saingilo, Lore, Posof, Eruşeti, Kola (Göle), Artaani (Ardahan), Çıldır, Şavşeti (Şavşat), Klarceti ve Tao dahil olmak üzere tarihi bölgelerde bulunan 102 Hristiyan mimari anıtını sunmaktadır.

Yayın, ŞotaRustaveli Ulusal Bilim Vakfı’nın Devlet Bilim Hibeleri Programı (Hibe Anlaşması #17/05) tarafından desteklenen Gürcü Somut ve Maddi Olmayan Mirasının Bilimsel Çalışması projesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Öncü kuruluş: Alexander Cavahişvili Gürcü Coğrafya Cemiyeti

Toplanan ve yayımlanan materyaller:

Anıtlar: 102
Fotoğraflar: yaklaşık 16,000
Panoramalar: yaklaşık 800
Çizimler: yaklaşık 200
Ek açıklamala: yaklaşık 110