ალიბეგლო

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

ანისის ქართული

დარბაზული

თურქეთი - ყარსი

განვითარებული

ანისის ჰორენცი

გუმბათიანი

თურქეთი - ყარსი

განვითარებული

ანძავი

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

გვიანი

არსენისეული I

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

არსენისეული II

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

არტანუჯი

დარბაზული

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

არტანუჯის ადაკალე

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

აქორი

ბაზილიკა

სომხეთი - ლორე

განვითარებული

ახალთა

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

გვიანი

ახტალა

გუმბათიანი

სომხეთი - ლორე

განვითარებული

ბანა

გუმბათიანი

თურქეთი - ოლთისი

ადრეული

ბაღჩალო კიშლა

გუმბათიანი

თურქეთი - ოლთისი

გარდამავალი

ბერთა

ბაზილიკა

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

ბერკი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ბიდეიზი

დარბაზული

აზერბაიჯანი - საინგილო

გარდამავალი

გიში

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

გურჯანი

დარბაზული

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

დადაშენი

ბაზილიკა

თურქეთი - კოლა

ადრეული

დამალა

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

დოლისყანა

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

განვითარებული

დორთქილისე I

დარბაზული

თურქეთი - კოლა

განვითარებული

დორთქილისე II

დარბაზული

თურქეთი - კოლა

განვითარებული

ეზბეკი

კომპლექსი

თურქეთი - ტაო

გარდამავალი

ენირაბათი

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

განვითარებული

ერუშეთი

ბაზილიკა

თურქეთი - ერუშეთი

ადრეული

ვაშლობი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ვაჩეძორი

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ზეგანი

გუმბათიანი

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ზედზგითი

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

განვითარებული

თათალეთი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

გვიანი

თეთრციხე

დარბაზული

თურქეთი - არტაანი

განვითარებული

თუქრაშენი

დარბაზული

თურქეთი - კოლა

განვითარებული

იოკუშლუ

გუმბათიანი

თურქეთი - სპერი

განვითარებული

ისი

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

გარდამავალი

იშხანი

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

კავკასიძეები

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

გვიანი

კახის წმ. გიორგი

დარბაზული

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

კაიაღმის ალთი

გუმბათიანი

თურქეთი - ოლთისი

განვითარებული

კინეპოსი

მონასტერი

თურქეთი - ტაო

გარდამავალი

კოპი

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ლექართი

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

ადრეული

ლექართის წმ. ნინო

მონასტერი

აზერბაიჯანი - საინგილო

განვითარებული

ლექსორი (3 ეკლესია)

კომპლექსი

თურქეთი - ტაო

ადრეული

მამაწმინდა

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

გვიანი

მამრუხი

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

ადრეული

მერე

დარბაზული

თურქეთი - ფოცხოვი

განვითარებული

მეშებაში

დარბაზული

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

მუხლაჯიგილისი

კომპლექსი

თურქეთი - ტაო

ადრეული

ნოქალაქოი

მონასტერი

თურქეთი - ერუშეთი

გარდამავალი

ნუკას საყდარი

ბაზილიკა

თურქეთი - კლარჯეთი

ადრეული

ოთხთა ეკლესია

ბაზილიკა

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ოთხთა მცირე

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ოლთისი

გუმბათიანი

თურქეთი - ოლთისი

განვითარებული

ოპიზა

მონასტერი

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

ოქრობაგეთი

დარბაზული

თურქეთი - შავშეთი

გარდამავალი

ოშკი

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

პარეხთა

კომპლექსი

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

პარხალი

ბაზილიკა

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

პატარა ალავერდი

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

პატარა ვანქი

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

რუსუდანკალმა

დარბაზული

თურქეთი - ოლთისი

განვითარებული

სათლე

ბაზილიკა

თურქეთი - შავშეთი

გარდამავალი

საკირე (სიკიარები)

დარბაზული

თურქეთი - არტაანი

განვითარებული

სედვი I

დარბაზული

სომხეთი - ლორე

გვიანი

სედვი II

დარბაზული

სომხეთი - ლორე

გვიანი

სენსოპი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

სერა

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

გვიანი

სვეტი

ბაზილიკა

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

სინკოთი

გუმბათიანი

თურქეთი - შავშეთი

გარდამავალი

სოლომონკალა

გუმბათიანი

თურქეთი - ოლთისი

გვიანი

სპერი

გუმბათიანი

თურქეთი - სპერი

გარდამავალი

ტაოსკარი I

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ტაოსკარი II

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

გვიანი

ტაძარანი

კომპლექსი

თურქეთი - სპერი

ადრეული

ტბეთი

გუმბათიანი

თურქეთი - შავშეთი

გარდამავალი

ტბეთის მცირე

დარბაზული

თურქეთი - შავშეთი

გვიანი

ურთა

ბაზილიკა

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ფარნაკი I

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

გვიანი

ფარნაკი II

დარბაზული

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ფექრაშენი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ქაჯის ციხე

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

გვიანი

ქობაირი

დარბაზული

სომხეთი - ლორე

განვითარებული

ქოთოქლი

დარბაზული

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

ქურმუხი

გუმბათიანი

აზერბაიჯანი - საინგილო

გვიანი

ყუმი

ბაზილიკა

აზერბაიჯანი - საინგილო

ადრეული

შატბერდი

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

ჩაისი

დარბაზული

თურქეთი - ჯავახეთი

გვიანი

ჩანგლი

გუმბათიანი

თურქეთი - ვალაშკერტი

გვიანი

ცირქინე

ბაზილიკა

თურქეთი - სპერი

განვითარებული

წყაროსთავი

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

გარდამავალი

ხანძთა

გუმბათიანი

თურქეთი - კლარჯეთი

განვითარებული

ხახული

გუმბათიანი

თურქეთი - ტაო

განვითარებული

ხოდურეთი

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ჯალა (ჭალა)

დარბაზული

თურქეთი - ერუშეთი

განვითარებული

ჯიჯორი

დარბაზული

თურქეთი - არტაანი

განვითარებული

ჰნევანქი

გუმბათიანი

სომხეთი - ლორე

განვითარებული