ფოტო ნაგებობა კატეგორია მდგომარეობა რაიონი დასახლ.ტიპი დასახლება ხანა თარიღი ვრცლად
ჩხორთოლის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიჩხორთოლიგვიანიXIX საუკუნე
ოქუმის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გალისოფელიოქუმიგვიანიXIX საუკუნე
წარჩეს ნათლისღების ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიწარჩეგვიანიXIX საუკუნე
წარჩეს ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელიწარჩეადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ღუმურიშის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიღუმურიშიგვიანიXIX საუკუნე
ჭუბურხინჯის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიჭუბურხინჯიგვიანიXIX საუკუნე
თაგილონის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელითაგილონიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
თაგილონის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელითაგილონიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ნაბაკევის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელინაბაკევიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
საბერიოს ეკლესია (საშარაშიო)
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელისაბერიოშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
თაგილონის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გალისოფელითაგილონიგვიანიXVII-XIX საუკუნეები
ჩხორთოლის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიჩხორთოლიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ფშაურის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიფშაურიშუა საუკუნეებიXIV საუკუნე
რეჩხის წკელიკარის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელირეჩხიშუა საუკუნეებიX საუკუნე
ჩხორთოლის ციხე-სამაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელიჩხორთოლიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
შეშელეთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიშეშელეთიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
სათანჯოს ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელისათანჯოშუა საუკუნეებიXII-XIV საუკუნეები
დიხაზურგის წმ. ბარბარეს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიდიხაზურგაშუა საუკუნეებიXIII საუკუნე
ციხე-სიმაგრე მდ. ენგურის ხიდის თავზე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელი გვიანიXVI-XVIII საუკუნეები
გუდავის წმ. ბარბარეს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიგუდავაადრეულიVI-VII საუკუნეები
ფიჩორის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიფიჩორიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
წარჩეს ფიჭერისტეს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიწარჩეშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მეგობრობის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

კარგი
გალისოფელიმეგობრობაგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
დიხაზურგის ციხე-სიმაგრე (ოცარცე)
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გალისოფელიდიხაზურგაგვიანიXVI-XVII საუკუნეები
მახუნჯიის ეკლესია
ეკლესია

კარგი
გალისოფელიმახუნჯიაგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
სამათოს მთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელისამათოშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
ფსიგხვას მთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიფსიგხვაშუა საუკუნეებიVIII-IX საუკუნეები
მუგუძირხვის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიმუგუძირხვაადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ჯგერდის ადაგუა მთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიჯგერდაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ჯგერდის ფკალის მთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიჯგერდაადრეულიVI-VII საუკუნეები
მოქვის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

საშუალო
ოჩამჩირესოფელიმოქვიშუა საუკუნეებიX საუკუნე
ილორის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

კარგი
ოჩამჩირესოფელიილორიშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
აძიუბჟის ეკლესია მარმალაბაა
ეკლესია

საშუალო
ოჩამჩირესოფელიაძიუბჟაგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ბედიის მონასტრის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიაგუბედიაშუა საუკუნეებიX-XIV საუკუნეები
ბედიის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიაგუბედიაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ფოქვეშის ეკლესია "აბაა"
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიფოქვეშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
აბაჟვახუს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიაბაჟვახუგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ბესლახუბის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიბესლახუბაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ზეგანის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიზაგანიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მიშველის ეკლესია "ფიჭუ ოხვამე"
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიმიშველიგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ეკლესია მოქვის მიდამოებში
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიმოქვიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ჯირღულის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიჯირღულისგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
კვიტოულის ქიაჩის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიკვიტოულიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ჭლოუს ჯვარი პატიოსნის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიჭლოუშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ლაშქენდარის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ტყვარჩელიდაბატყვარჩელიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
პავლოვსკოეს წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიპავლოვსკოეგვიანიXX საუკუნე
ქვემო ბირცხის ღმრთისმშობლის ნაეკლესიარი
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიქვემო ბირცხაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ფსხუს ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმისოფელიფსხუშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მარმარისკარის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიმარმარისკარიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ლიხნის შერვაშიძეების სასახლე
სასახლე

დანგრეული
გუდაუთასოფელილიხნიშუა საუკუნეებიX-XIX საუკუნეები
საბერიოს ეკლესია (ჩქოტუების)
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელისაბერიოგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ოდიშის ღმრთისმშობლის ნაეკლესიარი
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიოდიშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ნახშირას წმ. ილიას ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელინახშირაგვიანიXX საუკუნე
ნახშირას წმ. პანაიას ნაეკლესიარი
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელინახშირაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მთისკალთის ფერიცვალების ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიმთისკალთაგვიანიXIX საუკუნე
მთისკალთის ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიმთისკალთაგვიანიXIX-XX საუკუნე
კელასურის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიკელასურიგვიანიXIX-XX საუკუნე
კამანის ციხედარბაზი
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმისოფელიკამანიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
კამანის იოანე ოქროპირის ეკლესია
ეკლესია

კარგი
სოხუმისოფელიკამანიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ზემო იაშთხვის ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიზემო იაშთხვაადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ზემო ეშერის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიეშერაგვიანიXIX საუკუნე
ზემო ბირცხის წმ. დემეტრეს ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიზემო ბირცხაგვიანიXX საუკუნის დასაწყისი
გუმისთის ციხედარბაზი (ფეოდალთა სასახლე)
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმისოფელიგუმისთაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
გუმისთის ციხეების ნანგრევები (ჩამკეტი ციხე)
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმისოფელიგუმისთაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ბესლეთის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიბესლეთიადრეულიადრე შუა საუკუნეები - XIX საუკუნე
ბესლეთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიბესლეთიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ახალშენის ციხის ნანგრევები
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმისოფელიახალშენიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ახალშენის წმ. თევდორეს ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიახალშენიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ახალშენის სალოცავი - 'იოანე ნათლისმცემლის თავი'
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიახალშენიგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
აჭანდარის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელიაჭანდარაგვიანიXX საუკუნის დასაწყისი
ამზარის წმ. ელიას სახ. ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიამზარაგვიანი1910 წელი
სოხუმის სინაგოგა
სინაგოგა

საშუალო
სოხუმიქალაქისოხუმიგვიანიXX საუკუნის დასაწყისი
სოხუმის დიოსკურიის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
სოხუმიქალაქისოხუმიადრეულიახ. წ. აღ. II ს.
სოხუმის საკათედრო ტაძარი
ეკლესია

კარგი
სოხუმიქალაქისოხუმიგვიანი1915 წელი
ბესლეთის ხიდი
ხიდი

საშუალო
სოხუმისოფელიბესლეთიშუა საუკუნეებიXII საუკუნე
ანუხვის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელიანუხვაშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
ბირჯის წმ. ელიას სახ. ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიბირჯაგვიანიXX საუკუნის დასაწყისი
პეტროვსკოეს ღმრთისმშობლის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიპეტროვსკოეგვიანიXX საუკუნის დასაწყისი
ეშერას ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიეშერაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
კელასურის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
სოხუმისოფელიკელასურიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ლეკუხონის წმ. ხარლაპის სახ. ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელილეკუხონაგვიანი1911 წელი
ოდიშის წმ. კონსტანტინეს სახ. ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიოდიშიგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
სოხუმის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმიქალაქისოხუმიგვიანიXIX საუკუნე
შრომის ბერძნული ეკლესია ოხვამე
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიშრომაგვიანიXIX-XX საუკუნეები
გვარდის ამაღლების ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
სოხუმისოფელიგვარდაგვიანიXIX საუკუნე
ბაბუშარის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიბაბუშარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
დრანდის ტაძარი
ეკლესია

საშუალო
გულრიფშისოფელიდრანდაადრეულიVI-VII საუკუნეები
კელასურის არქიტექტურული კომპლექსი
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიკელასურიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ალექსანდროვკის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიალექსანდროვკაშუა საუკუნეებიXII-XIII საუკუნეები
ოქტომბრის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიოქტომბერიშუა საუკუნეებიXII-XIII საუკუნეები
ოქტომბრის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გულრიფშისოფელიოქტომბერიგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ბაღმარანის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გულრიფშისოფელიბაღმარანიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ჩხალთის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიჩხალთაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ლათას სასახლე
სასახლე

დანგრეული
გულრიფშისოფელილათაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
საკენის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელისაკენიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
აბჟაყვის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
სოხუმისოფელიაბჟაყვაგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
წებელდის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაადრეულიVI საუკუნე
ათარის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
ოჩამჩირესოფელიათარაგვიანიXIX საუკუნე
წებელდის წმ. თევდორეს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
ფსირცხის ბაზილიკა სვიმონ კანანელის
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელიფსირცხაშუა საუკუნეებიX-XI საუკუნეები
ფსირცხის ტაძარი გუმბათიანი
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიფსირცხაშუა საუკუნეებიX-XI საუკუნეები
ფსირცხის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გუდაუთასოფელიფსირცხაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ყულანურხვის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიყულანურხვაგვიანიგვიანი შუა საუკუნეები
ხოფის (ხუაფი) წმ. ნიკოლოზის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიხოფაშუა საუკუნეებიX საუკუნე
ოთხარის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გუდაუთასოფელიოთხარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ოთხარის დოლმენები
დოლმენი

საშუალო
გუდაუთასოფელიოთხარაძველი წ.ა.ძვ. წ. II ათასწ. I ნახევარი
ლიხნის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელილიხნიშუა საუკუნეებიX-XI საუკუნეები
ლიხნის ეკლესია "აბა-ათა"
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელილიხნიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
კალდახვარის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გუდაუთასოფელიკალღახვარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ზვანდრიფშის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიზვანდრიფშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ჯირხვის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელიჯირხვაგვიანიXIX-XX საუკუნეები
დურიფშის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გუდაუთასოფელიდურიფშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ბომბორის ეკლესია "სერი-ბაბა"
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიბომბორაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ბომბორის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გუდაუთასოფელიბომბორაშუა საუკუნეებიX-XII საუკუნეები
აჭანდარის დოლმენები
დოლმენი

საშუალო
გუდაუთასოფელიაჭანდარაძველი წ.ა.ძვ. წ. II ათასწ. I ნახევარი
მიუსერის "ამბარას" ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთადაბამიუსერაშუა საუკუნეებიVIII-IX საუკუნეები
ააცის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთასოფელიააციგვიანიXIX-XX საუკუნეები
ვესიოლოვკის ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელივესიოლოვკაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
გუდაუთის ღმრთისმშობლის სახ. ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გუდაუთადაბაგუდაუთაგვიანი1847 წელი
აბღარქუხის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გუდაუთასოფელიაბღარქუხიშუა საუკუნეებიVIII-X საუკუნეები
ახალი ათონის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

კარგი
გუდაუთაქალაქიახალი ათონიგვიანი1875-1900წწ.
ახალი ათონის სვიმონ კანანელის ეკლესია
ეკლესია

კარგი
გუდაუთაქალაქიახალი ათონიშუა საუკუნეებიIX-X საუკუნეები
ახალი ათონის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გუდაუთაქალაქიახალი ათონიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ახალი ათონის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთაქალაქიახალი ათონიშუა საუკუნეებიVIII-IX საუკუნეები
სულევოს სამონასტრო კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გაგრასოფელისულევოადრეულიადრე შუა საუკუნეები
განთიადის ბერძნული ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გაგრადაბაგანთიადიგვიანიXIX საუკუნის II ნახევარი
განთიადის ბაზილიკა
ეკლესია

დანგრეული
გაგრადაბაგანთიადიადრეულიVI-VII საუკუნე
განთიადის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გაგრადაბაგანთიადიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ლიძავის ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
გაგრასოფელილიძავაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ბიჭვინტის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გაგრადაბაბიჭვინტაშუა საუკუნეებიX-XIII საუკუნეები
ბზიფის არქიტექტურული კომპლექსი
კომპლექსი

დანგრეული
გაგრადაბაბზიფიშუა საუკუნეებიVIII-X საუკუნეები
ბზიფის ბაზილიკური ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
გაგრადაბაბზიფიადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ალახაძის სამაფსიდიანი ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გაგრასოფელიალახაძეადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ალახაძის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გაგრასოფელიალახაძეადრეულიVI-VII საუკუნეები
გაგრის ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გაგრაქალაქიგაგრაადრეულიVI საუკუნე
გაგრის ბერძნული ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გაგრაქალაქიგაგრაგვიანიXIX-XX საუკუნები
გაგრის ეკლესიის ნანგრევები
ეკლესია

დანგრეული
გაგრაქალაქიგაგრაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
გაგრის კოშკი
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გაგრაქალაქიგაგრაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ლათის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელილათაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
აჟარის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიაჟარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ახუწის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიახუწაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ფსხუს დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
სოხუმისოფელიფსხუძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
კელასურის კედელი - 'აფხაზეთის დიდი კედელი'
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელი  VI საუკუნე - გვიანი შუა საუკუნეები
ეშერის დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
სოხუმისოფელიეშერაძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
შრომის დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
სოხუმისოფელიშრომაძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
ყულანურხვის დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
გუდაუთასოფელიყულანურხვაძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
აზანთის დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
გულრიფშისოფელიაზანთაძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
გორანის (ყოფ. ცუგუროვკა) დოლმენი
დოლმენი

საშუალო
სოხუმისოფელიგორანაძველი წ.ა.ძვ. წ. აღ. III-II ათასწლეული
ოთხარის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი
კომპლექსი

საშუალო
გუდაუთასოფელიოთხარაადრეულიადრე შუა საუკუნეები
ღუმურიშის (საგერგაიოს) ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გალისოფელიღუმურიშიშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
აზანთის ბერძნების ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გულრიფშისოფელიაზანთაგვიანიXIX საუკუნის დასაწყისი
ბაბუშარის წყაბას კოშკი
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიბაბუშარაგვიანიXVI-XVII საუკუნეები
ბაღმარანის გუმბათიანი ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიბაღმარანიგვიანი1898 წელი
ბაღმარანის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიბაღმარანიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ჩხალთის ციხე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიჩხალთაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
დრანდის დარბაზული ეკლესია
ეკლესია

საშუალო
გულრიფშისოფელიდრანდაგვიანიXIX საუკუნე
აზანთის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიაზანთაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მაჭარის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიმაჭარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
აბაახიბრის კოშკი
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიაბაახიბრაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
აჯამფაზარის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიაჯამფაზარაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
არადუს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიარადუშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ახუწის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიახუწაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ფოქვეშის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიფოქვეშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
გუფის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიგუფიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ღვადის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიღვადაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ღვადის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიღვადაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
კაციჰაბლას ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიკაციჰაბლაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
კვიტოულის ციხე-სიმაგრე
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიკვიტოულიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ტამიშის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
ოჩამჩირესოფელიტამიშიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
ბომბორის აილაგა-აბიყუს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გუდაუთასოფელიბომბორაშუა საუკუნეებიVIII-IX საუკუნეები
გაგრის ციხე "ჟოეკვარა"
ციხე-სიმაგრე

დანგრეული
გაგრაქალაქიგაგრაადრეულიადრე შუა საუკუნეები
წებელდის წმ. ეკატერინეს ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
წებელდის წმ. გიორგის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაშუა საუკუნეებიXI-XII საუკუნეები
წებელდის წმ. ანდრია პირველწოდებულის ეკლესია
ეკლესია

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაშუა საუკუნეებიXI საუკუნე
წებელდის მარშანიების სასახლე
სასახლე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიწებელდაშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები
მერხეულის მარღანიების სასახლე
სასახლე

დანგრეული
გულრიფშისოფელიმერხეულიშუა საუკუნეებიშუა საუკუნეები