სოფ. მუგუძირხვის ეკლესია

×აღწერილობა

მუგუძირხვის ეკლესია ეკლესია ცუდი (დანგრეული) გუდაუთა სოფელი მუგუძირხვა ადრეული ადრე შუა საუკუნეები

+კლასიფიკაცია